Blog

DOŽIVOTNA SLOBODA: Maja Ćirić

image

    Maja Ćirić, nezavisna kustoskinja Godišnji odmor za umetnike i radnike u kulturi


DOŽIVOTNA SLOBODA: Tamara Vučenović
image

  25 Sep 2017 / MOBILNA KNJIŽEV...  Dozivotna sloboda - godisnji odmor, Celobrdo, Tamara Vucenovic Evo, pokušaću :)   Od čega bih se najradije odmorila?   Kada sam počela da kucam ovaj naslov Frojd  ga je promenio u - od čega bih se najradije umorila? Od ...


DOŽIVOTNA SLOBODA: Jelena Jovović
image

  24 Sep 2017 / MOBILNA KNJIŽEV... DOŽIVOTNA SLOBODA: Jelena Jovović Dragi ZMUCovci,   Moje ime je Jelena Jovović, stanovnica Zenuma (volim da mislim da je tako), prekaljena umetnica dokolice i nerada. U tom smislu, podižem nezainteresovano troje dece i ne znam kako da ...


DOŽIVOTNA SLOBODA: Kristina Ljevak
image

  23 Sep 2017 / MOBILNA KNJIŽEV... DOŽIVOTNA SLOBODA: Kristina Ljevak Poštovani/e, ja sam Kristina Ljevak iz Sarajeva, dugogodišnja trudbenica u različitim oblastima kulture, žrtva prekarijata, sa desetogodišnjim iskustvom nekorištenja godišnjeg ...