Učimo se veštinama

Učimo se veštinama
image ko je majstor

Tokom 2012. i 2013. godine ZMUC okuplja mlade učitelje, mahom učenike  i profesore Tehnoarta, koji u nekoliko navrata rade s decom lake mentalne ometenosti i različitog stepena autizma - đacima OŠ Sava Jovanović Sirogojno u Zemunu. Uči se glina, gitara, graffti, izrada nakita, crtanje, vajanje.

Podrška: Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu Beograda.

Za realizaciju radionica Učimo se veštinama, Zmuc je nagrađen Zvezdom Beograda.