4. književna rezidencija / 11.Mobilna rezidencija / Čelobrdo 2017

4. književna rezidencija / 11.Mobilna rezidencija / Čelobrdo 2017
image logo knjizevne2.jpg

 

 

Četvrta Mobilna književna rezidencija u Crnoj Gori

Čelobrdo 2017 / četvrta Mobilna književna rezidencija u Crnoj Gori

Tema: Doživotna sloboda

Termin: 25. Septembar – 10.oktobar

Organizacija: ZMUC I Za Druga

Podrška: Dušica Antonijev, Daniela Ćeranić

Učesnici / pisci I muzičari: Zvonko Karanović (Beograd), Faruk Šehić (Sarajevo), Saša Antića (Split, TBF), Katarina Sarić Budva), Vladimir Jovanović (Beograd), Asja Bakić (Zagreb), Đorđe Šćepović (Podgorica), Dino Kapetanović (Nikšić, Autogeni trening), Nikola Vranjković (Beograd, Block Out), Nebojša Simeunović Sabljar (Beograd, Dža ili Bu), Braco Subotić (Podgorica, Vrpca).

Rezultati: Blog I vlog na Portalu za kulturu jugoistočne Evrope Seecult.org