VESNA TAŠIĆ, rođena u Beogradu, 19.06.1967. Diplomirala Orijentalistiku na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stekla zvanje profesorke arapskog jezika. Radila kao prevodilac za arapski jezik u Arapskoj redakciji Radio Jugoslavije. Novinarka je od 1986. godine. Najpre u Novim Omladinskim Novinama – NON, zatim u Tanjugu do 1997,...