2015 / VAŽNA GODINA

Nama je 2015. godina po mnogo čemu važna: 100 godina je od nastanka Maljevičevog Crnog kvadrata, 70 godina od nastanka socijalističke Jugoslavije, 25 godina od uvođenja liberalne ekonomije i 10 godina od kada je ZMUC počeo sa radom.

Ideja da privatni prostor, atelje, pretvorimo u javni prostor, u mali umetnički centar koji bi omogućavao svima da ravnopravno učestvuju u stvaralačkim procesima, razvijena je u ovom periodu i ZMUC je bio otvoren za sve one koji su imali potrebu i ideju da nešto urade i to nešto podele sa najširom publikom.

U ZMUC-u je održano više od  370 izložbi, koncerata, prezentacija, raznih dešavanja pa i jedan međunarodni festival. Skoro sve ove „projekte“ finansirali smo sami.

Od 2010. sarađujemo sa organizacijama iz regiona na stvaranju mreže koju nazivamo Mobilne rezidencije http://www.seecult.org/files/MARGO_History.pdf i fokus naših aktivnosti je sa stacionarnog i lokalnog – Zemuna, prebačen na regionalni i mobilni. Kao što nismo bili sigurni na koji način ćemo izvesti pretvaranje privatnog prostora u javni tako u ovom trenutku nismo sigurni kako ćemo napraviti Mobilne Rezidencije. U svakom slučaju, nema nazad. Pošto ćemo u narednom periodu uglavnom fizički biti izmešteni u prostore koje tek treba da osposobimo za artističko delovanje, sam prostor ZMUC – a, onaj koji smo deset godina zajedno gradili, napuštamo na period od pet godina sa ciljem da se vratimo kada u saradnji sa našim prijateljima i partnerima uspostavimo mrežu Mobilnih rezidencija.

Ovaj period smo procenili kao dovoljan za postavljanje Novih definicija teorijskih postavki i praktičnih alata za sve koji nam se budu pridružili na ovom putovanju po Zapadnom Balkanu.

Pored ovoga, Debeli Biciklisti će sve vreme jahati po drumovima Balkana.

Dobrodošli ste da nam se pridružite!

No Comments

Post A Comment

2015 / VAŽNA GODINA

Nama je 2015. godina po mnogo čemu važna: 100 godina je od nastanka Maljevičevog Crnog kvadrata, 70 godina od nastanka socijalističke Jugoslavije, 25 godina od uvođenja liberalne ekonomije i 10 godina od kada je ZMUC počeo sa radom.

Ideja da privatni prostor, atelje, pretvorimo u javni prostor, u mali umetnički centar koji bi omogućavao svima da ravnopravno učestvuju u stvaralačkim procesima, razvijena je u ovom periodu i ZMUC je bio otvoren za sve one koji su imali potrebu i ideju da nešto urade i to nešto podele sa najširom publikom.

U ZMUC-u je održano više od  370 izložbi, koncerata, prezentacija, raznih dešavanja pa i jedan međunarodni festival. Skoro sve ove „projekte“ finansirali smo sami.

Od 2010. sarađujemo sa organizacijama iz regiona na stvaranju mreže koju nazivamo Mobilne rezidencije http://www.seecult.org/files/MARGO_History.pdf i fokus naših aktivnosti je sa stacionarnog i lokalnog – Zemuna, prebačen na regionalni i mobilni. Kao što nismo bili sigurni na koji način ćemo izvesti pretvaranje privatnog prostora u javni tako u ovom trenutku nismo sigurni kako ćemo napraviti Mobilne Rezidencije. U svakom slučaju, nema nazad. Pošto ćemo u narednom periodu uglavnom fizički biti izmešteni u prostore koje tek treba da osposobimo za artističko delovanje, sam prostor ZMUC – a, onaj koji smo deset godina zajedno gradili, napuštamo na period od pet godina sa ciljem da se vratimo kada u saradnji sa našim prijateljima i partnerima uspostavimo mrežu Mobilnih rezidencija.

Ovaj period smo procenili kao dovoljan za postavljanje Novih definicija teorijskih postavki i praktičnih alata za sve koji nam se budu pridružili na ovom putovanju po Zapadnom Balkanu.

Pored ovoga, Debeli Biciklisti će sve vreme jahati po drumovima Balkana.

Dobrodošli ste da nam se pridružite!

No Comments

Post A Comment