4. književna rezidencija / 11.Mobilna rezidencija / Čelobrdo 2017

 

 

Četvrta Mobilna književna rezidencija u Crnoj Gori

Čelobrdo 2017 / četvrta Mobilna književna rezidencija u Crnoj Gori

Tema: Doživotna sloboda

Termin: 25. Septembar – 10.oktobar

Organizacija: ZMUC I Za Druga

Podrška: Dušica Antonijev, Daniela Ćeranić

Učesnici / pisci I muzičari: Zvonko Karanović (Beograd), Faruk Šehić (Sarajevo), Saša Antića (Split, TBF), Katarina Sarić Budva), Vladimir Jovanović (Beograd), Asja Bakić (Zagreb), Đorđe Šćepović (Podgorica), Dino Kapetanović (Nikšić, Autogeni trening), Nikola Vranjković (Beograd, Block Out), Nebojša Simeunović Sabljar (Beograd, Dža ili Bu), Braco Subotić (Podgorica, Vrpca).

Rezultati: Blog I vlog na Portalu za kulturu jugoistočne Evrope Seecult.org

 

Mobilne rezidencije 2017 / Doživotna sloboda

Mobilne rezidencije 2017. godine posvećene su temi “Doživotna sloboda” kroz dva programa – Godišnji odmor za umetnike i radnike u kulturi (15 – 25. septembar) i 4. Mobilnu književnu rezidenciju u Crnoj Gori (25. septembar – 10. oktobar) na Čelobrdu.

Cilj programa je da podstakne i proširi temu slobode u savremenom svetu u kojem dominiraju različita ograničenja – od broja unetih kalorija do slobode kretanja.

Polazeći od teze srpskih nadrealista s početka XX veka da se o slobodi ne može diskutovati ako nije potpuna i neograničena, projekat DOŽIVOTNA SLOBODA poziva na radikalno preispitivanje postulata savremene umetničke prakse. Sloboda života je cilj pojedinca (makar njegov kredo), ali i stanovište određene zajednice u duhu levičarske ideologije koju su nadrealisti često koristili.

Sloboda života je pobuna protiv društvenog sistema, protiv dogme, sankcija, mimezisa, službene kulture, nejednakosti… Može se reći da izraz naglašava individualni diskurs u traženju kolektivnih, duštvenih promena.

Od svih pristiglih prijava na javni poziv za Godišnji odmor za umetnike i radnike u kulturi, objavljujemo prijave onih autora koji su se javili, bili izabrani da učestvuju u programu, ali koji, ipak, nisu došli na dokolicu i lenčarenje – zbog prezauzetosti.

Učesnici 4. po redu književne rezidencije u selu Čelobrdo, svoj blog u vidu autorskog teksta, pamfleta, impresije, traktata, priče, pesme, ili čak recepta – objavljivaće na ovom istom mestu nakon početka rezidencije.

Srećna nam doživotna sloboda, i sve nuspojave!

 

 

No Comments

Post A Comment

4. književna rezidencija / 11.Mobilna rezidencija / Čelobrdo 2017

 

 

Četvrta Mobilna književna rezidencija u Crnoj Gori

Čelobrdo 2017 / četvrta Mobilna književna rezidencija u Crnoj Gori

Tema: Doživotna sloboda

Termin: 25. Septembar – 10.oktobar

Organizacija: ZMUC I Za Druga

Podrška: Dušica Antonijev, Daniela Ćeranić

Učesnici / pisci I muzičari: Zvonko Karanović (Beograd), Faruk Šehić (Sarajevo), Saša Antića (Split, TBF), Katarina Sarić Budva), Vladimir Jovanović (Beograd), Asja Bakić (Zagreb), Đorđe Šćepović (Podgorica), Dino Kapetanović (Nikšić, Autogeni trening), Nikola Vranjković (Beograd, Block Out), Nebojša Simeunović Sabljar (Beograd, Dža ili Bu), Braco Subotić (Podgorica, Vrpca).

Rezultati: Blog I vlog na Portalu za kulturu jugoistočne Evrope Seecult.org

 

Mobilne rezidencije 2017 / Doživotna sloboda

Mobilne rezidencije 2017. godine posvećene su temi “Doživotna sloboda” kroz dva programa – Godišnji odmor za umetnike i radnike u kulturi (15 – 25. septembar) i 4. Mobilnu književnu rezidenciju u Crnoj Gori (25. septembar – 10. oktobar) na Čelobrdu.

Cilj programa je da podstakne i proširi temu slobode u savremenom svetu u kojem dominiraju različita ograničenja – od broja unetih kalorija do slobode kretanja.

Polazeći od teze srpskih nadrealista s početka XX veka da se o slobodi ne može diskutovati ako nije potpuna i neograničena, projekat DOŽIVOTNA SLOBODA poziva na radikalno preispitivanje postulata savremene umetničke prakse. Sloboda života je cilj pojedinca (makar njegov kredo), ali i stanovište određene zajednice u duhu levičarske ideologije koju su nadrealisti često koristili.

Sloboda života je pobuna protiv društvenog sistema, protiv dogme, sankcija, mimezisa, službene kulture, nejednakosti… Može se reći da izraz naglašava individualni diskurs u traženju kolektivnih, duštvenih promena.

Od svih pristiglih prijava na javni poziv za Godišnji odmor za umetnike i radnike u kulturi, objavljujemo prijave onih autora koji su se javili, bili izabrani da učestvuju u programu, ali koji, ipak, nisu došli na dokolicu i lenčarenje – zbog prezauzetosti.

Učesnici 4. po redu književne rezidencije u selu Čelobrdo, svoj blog u vidu autorskog teksta, pamfleta, impresije, traktata, priče, pesme, ili čak recepta – objavljivaće na ovom istom mestu nakon početka rezidencije.

Srećna nam doživotna sloboda, i sve nuspojave!

 

 

No Comments

Post A Comment