Land mark na Zemunskom keju – odmorište za bicikliste, Takihok, svečano je otvoren 1. maja 2014. Sadrži parking, besplatni internet, pijaću vodu, stegu i alate za sitne popravke bicikala, zelenilo i cveće. Trebalo je da bude kod duda na obaloutvrdi (Zelenilo Beograd nije dalo dozvolu), zatim je izrađen ispred...

ZEMUNSKI MALI UMETNIČKI CENTAR Adresa: Srbija 11080 Beograd, Zemun  Njegoševa 53  Tel/Fax: +381 (0) 11 37 31 046 Mob: +381 (0) 64 167 0647           +381(0)65 83 32 501 E-mail: zmuc@zmuc.org PIB: 123456789 MBR: 123456789 Žiro račun: Vojvođanska banka a.d. 355-1112739-69...