Land mark na Zemunskom keju – odmorište za bicikliste, Takihok, svečano je otvoren 1. maja 2014. Sadrži parking, besplatni internet, pijaću vodu, stegu i alate za sitne popravke bicikala, zelenilo i cveće. Trebalo je da bude kod duda na obaloutvrdi (Zelenilo Beograd nije dalo dozvolu), zatim je izrađen ispred...