Zemunski mali umetnički centar - ZMUC iz Beograda i autorski tim “Muzeja korupcije” (MK), skreće pažnju javnosti na slučaj zloupotrebe originalnog koncepta tog projekta od strane Centra za građansko obrazovanje (CGO) u Podgorici, kojem posvećuje novi eksponat “Selfie – nove akvizicije”.   Kao što se selfijem eksponira...

  Zemun Art Center ZMUC from Belgrade and a Museum of Corruption (MoC) creative team, would like to bring your attention to the abuse of MoC art project original concept design by the Center for Civic Education - CCE from Podgorica. As selfie exposes a person via...