Pismo za CRNVO Centar za razvoj nevladinih organizacija

Zemunski mali umetnički centar ZMUC

Njegoševa 53, 11080 Zemun

 

 

Poštovane koleginice i kolege,

obaveštavamo vas da je Zemunski mali umetnički centar ZMUC 6.marta 2018.godine, posle više godina nalistiCentra za razvoj nevladinih organizacija CRNVO, bez objašnjenja izbačen sa te google grupe.ZMUC do danas nije dobio odgovor, na zvaničan zahtev, o razlozima za brisanjesa liste adrese  zmuc@zmuc.org

Onemogućen pristup tumačimo kao pokušaj zaustavljanja svake dalje debate i informisanja aktera civilnog sektora o tekućem plagijatu Centra za građansko obrazovanje (CGO) ZMUC-ovog autorskog projekta Muzej Korupcije.

Ovakav netransparentan postupak organizacije koja bi trebalo da radi na razvoju nevladinih organizacija, u suprotnosti je sa dobrim praksama civilnog sektora i upućuje na zaključak da je CRNVO nesamostalna organizacija.

Aktivnosti na utvrđivanju zloupotrebe autorskih prava u projektu „Smjestimo korupciju u muzej!“ usmerene su na dobijanje originalne aplikacije spornog projekta od generalnog Direktorata Evropske Komisije, budući da je CGO nikada nije objavio na svom sajtu.

ZMUC će 26. marta na Filozofskom fakultetu u Beogradu, u sklopu predavanja “Devet života kustosa”, predstaviti originalni koncept MK studentima istorije umetnostii kroz najnoviji eksponat Selfie – nove akvizicije koji problematizuje plagijat kao koruptivnu praksu.

Virtuelni Muzej Korupcije (www.muzejkorupcije.org) u aprilu će biti predstavljen i u Kijevu (Ukrajina) na 2018 Advocate Europe: Idea Challenge Camp, kao jedna od 30 ideja koje su ušle u uži izbor u konkurenciji od 475 pristiglih prijava ove godine. Nezavisna kustoskinja dr Maja Ćirić i umetnički direktor MK Goran Denić tom prilikom će predstaviti i Smjestimo CGO u Muzej korupcije!

Sa slučajem plagiranja MK od strane CGO do sada su upoznati Delegacija EU u Crnoj Gori, Evropska Komisija, Desk Kreativne Evrope u Briselu i Beogradu i Upravni Odbor Muzeja Korupcije.

S obzirom da će i ova backup adresa, po svoj prilici, biti izbrisana s liste CRNVO, pozivamo vas da naše buduće delovanje pratite na virtuelnom muzeju Muzej Korupcije, kao i FB stranama Muzej Korupcije, Goran Zmuc Denić I Zmuc Radionica.

Za sve nedovoljno upućene u plagijarizam preporučujem brošuru:

http://media.cgo-cce.org/2017/03/cgo-cce-akademska-cast-na-crnogorski-nacin.pdf

Srdačno,

U ime ZMUC-a Vesna Tašić, direktorka

 

No Comments

Post A Comment

Pismo za CRNVO Centar za razvoj nevladinih organizacija

Zemunski mali umetnički centar ZMUC

Njegoševa 53, 11080 Zemun

 

 

Poštovane koleginice i kolege,

obaveštavamo vas da je Zemunski mali umetnički centar ZMUC 6.marta 2018.godine, posle više godina nalistiCentra za razvoj nevladinih organizacija CRNVO, bez objašnjenja izbačen sa te google grupe.ZMUC do danas nije dobio odgovor, na zvaničan zahtev, o razlozima za brisanjesa liste adrese  zmuc@zmuc.org

Onemogućen pristup tumačimo kao pokušaj zaustavljanja svake dalje debate i informisanja aktera civilnog sektora o tekućem plagijatu Centra za građansko obrazovanje (CGO) ZMUC-ovog autorskog projekta Muzej Korupcije.

Ovakav netransparentan postupak organizacije koja bi trebalo da radi na razvoju nevladinih organizacija, u suprotnosti je sa dobrim praksama civilnog sektora i upućuje na zaključak da je CRNVO nesamostalna organizacija.

Aktivnosti na utvrđivanju zloupotrebe autorskih prava u projektu „Smjestimo korupciju u muzej!“ usmerene su na dobijanje originalne aplikacije spornog projekta od generalnog Direktorata Evropske Komisije, budući da je CGO nikada nije objavio na svom sajtu.

ZMUC će 26. marta na Filozofskom fakultetu u Beogradu, u sklopu predavanja “Devet života kustosa”, predstaviti originalni koncept MK studentima istorije umetnostii kroz najnoviji eksponat Selfie – nove akvizicije koji problematizuje plagijat kao koruptivnu praksu.

Virtuelni Muzej Korupcije (www.muzejkorupcije.org) u aprilu će biti predstavljen i u Kijevu (Ukrajina) na 2018 Advocate Europe: Idea Challenge Camp, kao jedna od 30 ideja koje su ušle u uži izbor u konkurenciji od 475 pristiglih prijava ove godine. Nezavisna kustoskinja dr Maja Ćirić i umetnički direktor MK Goran Denić tom prilikom će predstaviti i Smjestimo CGO u Muzej korupcije!

Sa slučajem plagiranja MK od strane CGO do sada su upoznati Delegacija EU u Crnoj Gori, Evropska Komisija, Desk Kreativne Evrope u Briselu i Beogradu i Upravni Odbor Muzeja Korupcije.

S obzirom da će i ova backup adresa, po svoj prilici, biti izbrisana s liste CRNVO, pozivamo vas da naše buduće delovanje pratite na virtuelnom muzeju Muzej Korupcije, kao i FB stranama Muzej Korupcije, Goran Zmuc Denić I Zmuc Radionica.

Za sve nedovoljno upućene u plagijarizam preporučujem brošuru:

http://media.cgo-cce.org/2017/03/cgo-cce-akademska-cast-na-crnogorski-nacin.pdf

Srdačno,

U ime ZMUC-a Vesna Tašić, direktorka

 

No Comments

Post A Comment