ARC- osnivački akt, potpisnici

Regionalna Mreža Alternativnih rezidencijalnih centara (ARC), nezavisnih kreativnih punktova za eksperimentalne boravke i rad domaćih i stranih umetnika i kulturnih radnika, osnovana je na devetoj Mobilnoj rezidenciji, koja je održana od 5. do 20. jula 2016. u selu Babe.    

Svrha ARC-a su: produkcije, edukacije i istraživanja u polju savremene umetnosti i kulture sa ciljem da podstakne i omogući mobilnost umetnika na Balkanu.

Mrežu čine ateljei, stanovi i kuće koje pojedinci i, sami umetnici u različitim medijima, otvaraju za rezidencijalni boravak i rad umetnika i radnika u kulturi iz regiona i inostranstva. ZMUC je 2015. godine mapirao takva mesta od Slovenije do Albanije.

Cilj Mreže ARC je da, pretvarajući privatne prostore u mesta za javno delovanje, kroz umetnost grade zajednicu, investiraju u znanje i suprostave se tendenciji prisvajanja javne imovine i privatizovanja javnih resursa. Takvim delovanjem mreža posreduje solidarnost među akterima kulturne i šire društvene scene.

Ideja Mreže je da se kroz najmanje jedan zajednički projekat tokom godine, kroz stalni koordinisani rad i kooperativno delovanje, stimuliše mobilnost i solidarnost između članica mreže i drugih aktera u kulturi.

Održivost Mreže ARC postiže se diverzifikacijom budžeta, iz projekata, sopstvenom produkcijom i plaćanjem redovnih troškova rezidenata. U prvoj fazi funkcionisanja biće objavljen javni poziv za rezidente koji će biti birani prema predlogu projekta za boravak i rad u nekom od centara.

Osnivanjem Mreže, projekat “Mobilne rezidencije” se širi iz Srbije, Crne Gore i Albanije na Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu. 

Mobilne rezidencije su međunarodni projekat koji se, osnivanjem Mreže, iz Srbije, Crne Gore i Albanije, širi na Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.

Osnivači Mreže ARC su: Vesna Tašić i Goran Denić (ARC Babe, ZMUC, Srbija), Eugen Borkovsky (ARC Grožnjan, Hrvatska), Nemanja Čađo (Grupa vizuelnih umetnika Tač.ka, Prijedor, BiH), Senka Trivunac (ARC Valjevo, PUH, Srbija), Renata Rijavec (ARC Štoj, Crna Gora), Đorđe Gregović (ARC Buljarica, Za Druga, Crna Gora), Valentina Koča (ARC Drač, Zeta Centar, Albanija), Jovan Babić (ARC Vukićevica, Srbija), Marina Todorović Kastelec (ARC Stoliv, Crna Gora), Srđan Tunić (Artikal, Beograd, Srbija), Rene Rusjan i Boštjan Potokar (Kulturno društvo Galerija GT, Ljubljana, Slovenija).

Na definisanju platforme Mreže ARC, na dva panela, radili su:

Eugen Borkovski, urednik programa Gradske galerije Fonticus u Grožnjanu (HR)

Renata Rijavec, keramičarka, Ulcinj (CG)

Nemanja Čađo, organizator Ars Kozare (BIH)

Rene Rusjan i Boštjan Potokar, Univerzitet u Novoj Gorici (SLO)

Srđan Tunić, nezavisni kustos iz Beograda (SRB)

Senka Trivunac, fotografkinja, koordinatorka ARC u Valjevu (SRB)

Biljana Milenović, keramičarka iz Beograda (SRB)

Gostujuća umetnica:

Tanja Topuzoska, vajarka u ulozi strip autorke iz Kolašina (CG)

Organizatori: ZMUC

Vena Tašić

Goran Denić

Panelisti: 10

Vesna Milosavljević, direktorka portala za kulturu Seecult.org.

Maja Ćirić, nezavisna kustoskinja

Dalibor Pešić, antropolog, urednik programa CZK Sopot

Daniela Ćeranić, advokat (Budva, CG)

Ana Marić, advokat (Bg, SRB)

Aleksandra Ćebić, dizajnerka (Bg, SRB)

Jelena Jovanović Simić, istoričarka medicine, kustoskinja Muzeja nauke i tehnike

Tamara Vučenović, novinarka, Radio Beograd

Novica Babović, multimedijalnu umetnik, reditelj

Ivan Hadži Ilić, dizajner, programer

 

Osnivački akt Mreže ARC, potpisan 19.jula 2016 u Centru za kulturu Sopot:

Mreža Alternativnih rezidencijalnih centara (ARC)

 

OSNIVAČKI AKT

Mrežu Alternativnih rezidencijalnih centara – ARC čini platforma nezavisnih kreativnih punktova za eksperimentalne boravke i rad domaćih i stranih umetnika i kulturnih radnika, radi produkcije, edukacije i istraživanja u polju savremene umetnosti i kulture.

Ideja mreže je da kroz najmanje jedan zajednički projekat tokom godine, kroz stalni koordinisani rad i kooperativno delovanje, stimuliše mobilnost i solidarnost između članica mreže i drugih aktera u kulturi.

Inicirajući nove umetničke zajednice i strategije, Mreža ARC svojim javnim delovanjem razvija alternativne kulturne modele.

 

Osnivači:

 

Vesna Tašić i Goran Denić (ARC Babe, ZMUC, SRB)

 

—————————————————————–

 

Eugen Borkovsky (ARC Grožnjan, HR)

 

—————————————————————–

 

 Nemanja Čađo (Grupa vizuelnih umetnika Tač.ka, Prijedor, BIH)

 

—————————————————————–

 

 Senka Trivunac (ARC Valjevo, PUH, SRB)

 

—————————————————————–

 

 Renata Rijavec (ARC Štoj, CG)

 

—————————————————————–

 

 Đorđe Gregović (ARC Buljarica, Za Druga, CG)

 

—————————————————————–

 

 Valentina Koča (ARC Drač, Zeta Centar, AL)

 

—————————————————————–

 

 Jovan Babić (ARC Vukićevica, SRB)

 

—————————————————————–

 

 Marina Todorović Kastelec (ARC Stoliv, CG)

 

—————————————————————–

 

 Srđan Tunić (Artikal, Beograd, SRB)

 

—————————————————————–

 

 Rene Rusjan i Boštjan Potokar (Kulturno društvo Galerija GT, Ljubljana, SLO)

 

—————————————————————–

 

Centar za kulturu Sopot

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment