Goran Denić, umetnički direktor

Goran Denić, rođen 1966. u Begradu. Neradnik u kulturi, diplomirao je vajarstvo 1994. na Michaelis School of Fine Art, UCT, Južnoafrička Republika. Vođen idejom o umetnosti kao alatu za društvene promene, po povratku iz Afrike 1996. sarađuje sa gupama Led Art, Kulturni teroristi, a potom osniva DŽKC (Džepni kulturni centar) i 2006. godine ZMUC –  a, u kom je umetnički direktor. Član je i artivističke grupe Debeli biciklisti. Živi u Zemunu.

gdenic@eunet.rs

No Comments

Post A Comment