Izložba Mobilne rezidencije 2013 – CZK Sopot

U okviru programa Mobilne rezidencije / Pokretne kolonije / 2013. godine,  realizovane su dve petnaestodnevne kolonije: vizuelna, sa učesnicima iz Hrvatske, Slovenije, Albanije i Srbija u selu Babe (Srbija) i arhitektonska, u selu Reževići (Crna Gora) sa 15 studenata treće godine Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, arhitektom Nenadom Jevtićem i profesorom Miloradom Mladenovićem.

Od gradova duhova do umetničkih rezidencija bio je moto prve godine Mobilnih rezidencija. Vizuelni umetnici u Babama su radili na temu “Beskućnici”, a studenti arhitekture su u Reževićima, pored pojedinačnih radova, realizovali i arhitektonski nacrt “Transformacija porodične kuće Bosnića u umetnički rezidencijalni centar”.

Postavka izložbe u Centru za kulturu Sopot sadržala je radove sa obe kolonije.

Podrška: Dubravka Vranjanac, Dalibor Pešić, Dušan Jovović.

 

No Comments

Post A Comment

Izložba Mobilne rezidencije 2013 – CZK Sopot

U okviru programa Mobilne rezidencije / Pokretne kolonije / 2013. godine,  realizovane su dve petnaestodnevne kolonije: vizuelna, sa učesnicima iz Hrvatske, Slovenije, Albanije i Srbija u selu Babe (Srbija) i arhitektonska, u selu Reževići (Crna Gora) sa 15 studenata treće godine Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, arhitektom Nenadom Jevtićem i profesorom Miloradom Mladenovićem.

Od gradova duhova do umetničkih rezidencija bio je moto prve godine Mobilnih rezidencija. Vizuelni umetnici u Babama su radili na temu “Beskućnici”, a studenti arhitekture su u Reževićima, pored pojedinačnih radova, realizovali i arhitektonski nacrt “Transformacija porodične kuće Bosnića u umetnički rezidencijalni centar”.

Postavka izložbe u Centru za kulturu Sopot sadržala je radove sa obe kolonije.

Podrška: Dubravka Vranjanac, Dalibor Pešić, Dušan Jovović.

 

No Comments

Post A Comment