Javni poziv umetnicima, radnicima i novinarima_Godišnji odmor

Beograd, 18.8.2017.

Javni poziv:

Doživotna sloboda: godišnji odmor za umetnike i radnike u kulturi

Zemunski mali umetnički centar ZMUC poziva umetnike i radnike u kulturi na godišnji odmor, dokolicu i lenčarenje u jednom od Alternativnih rezidencijalnih centara (ARC) u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Albaniji.

ZMUC će u periodu od 15.do 25.septembra 2017. godine organizovati radikalni odmor za deset „džabalebaroša“, koji uprkos opštem stanovištu da „samo uzimaju pare od države“, opstaju u uslovima ekonomske nesigurnosti, posledično sa sindromima „efekta sagorevanja“.

Program “Doživotna sloboda: godišnji odmor za umetnike i radnike u kulturi” fokusiraće se na radikalno pogoršanje položaja kulturnjaka, a samim tim i na njihove povećane potrebe za radikalnim odmorom.

Poželjna ciljna grupa su umetnici, kustosi, novinari redakcija za kulturu, zaposleni u institucijama kulture i akteri nezavisne kulturne scene, malo plaćeni, prekarni radnici bez redovnih primanja.

Polazeći od pretpostavke da su i umetnici ljudi, želimo da ohrabrimo institucionalne i vaninstitucionalne aktere u kulturi da se prijave i navedu OD ČEGA BI SE NAJRADIJE ODMORILI, bez griže savesti i uprkos trendovskoj glorifikaciji kulta rada.

Kandidate će kvalifikovati kvalitativni razlozi za odmor, a ne kvantitativni, jer ne cenimo posvećenost radu koja se graniči s perverzijom.

Zainteresovani treba da pošalju motivacione rečenice koje ih kvalifikuju za učesnike na zmuc@zmuc.org, ili na FB stranu Zmuc Radionica.

Zalažemo se za dokoličarnje, ali ne pasivno već dinamično.

Kako se umetnik odmara? Zašto se odmara? Intervju s umetnikom koji se odmara, performans – publika koja se sa umetnikom odmara itd, jesu pitanja kojima će biti problematizovano nepostojeće pravo na odmor. Dokumentovanje odmora, odnosno svi produkti umetnikovog „nerada“, biće korišćeni ubuduće u procesu zagovaranja prava na odmor.

Kratkoročni cilj programa je analiza toka procesa „odmora“ aktera na sceni kod kojih je prisutan sindrom „sagorevanja“, a dugoročni, zagovaranje institucije plaćenog godišnjeg odmora. U tu svrhu biće korišćene prijave kandidata, odnosno njihovi navedeni razlozi za odmor.

Prema rezultatima dva istraživanja* iz poslednje dve godine, koje je vodio dr Predrag Cvetičanin iz Centra za empirijske studije kulture Jugoistočne Evrope, više od polovine radnika u kulturi i umetnika nema predviđen godišnji odmor ili ga ni ne koristi.

U uzorku je bilo najviše članova nevladinih organizacija koje se bave kulturom (56%), potom samostalnih umetnika (23%), samostalnih kustosa i producenata (13%) i jedan broj saradnika nevladinih organizacija u kulturi (8%). Većina angažovanih (60%) nema definisano radno vreme, ali to ne znači da rade manje od uobičajenih 8 sati radnim danom, već upravo suprotno. Svega 5% nikada nije radilo prekovremeno (više od 8 sati dnevno), a 47% prekovremeno radi često ili uvek. Pored toga, u pokušaju da završe zaostale poslove, 30% anketiranih radi i noću, a skoro 60% često ili uvek radi i preko vikenda, dok više od 40% radi i za vreme predviđenih godišnjih odmora. A za ovaj prekovremeni rad nisu plaćeni nikad (63%) ili skoro nikad (11%).

Program se realizuje uz podršku MInistarstva kulture Srbije, a inspirisan je ocenom u pomenutom istraživanju da je u sektoru kulture na delu strukturalna diskriminacija. Nema ravnopravnosti koju propisuje zakon, a akteri nezavisne kulturne scene, sa malim i neredovnim primanjima, sa kratkoročnim ugovorima i nesigurnim uslovima rada, bez zdravstvenog i penzionog osiguranja, sa ogromnom produkcijom baziranom na bezdušnoj samoeksploataciji, a uprkos svemu tome, zadovoljni svojim poslom – predstavljaju idealne radnike neoliberalne ekonomije u tranzicionim društvima Jugoistočne Evrope.

Ovogodišnji radikalni odmor, na kom je svaki oblik rada zabranjen, deo je programa Mobilne rezidencije koji ZMUC, u saradnji s partnerima u Crnoj Gori i Albaniji, realizuje od 2013.godine.

Mrežu ARC čine privatni prostori, ateljei, kuće i stanovi čiji su vlasnici i sami umetnici, koordinatori centara, a koja je osnovana prošle godine u ARC „Dve babe“ (selo Babe, Srbija). Ako učesniic požele, moguć je i kolektivni godišnji odmor u ARC „Čelom u brdo“, u selu Čelobrdo u Crnoj Gori.

http://www.zmuc.org/home/mreza_arc_-_2017.html

http://www.zmuc.org/fotogalerija/mreza_arc_-_2017.html

*„Izlaz sa margine – istraživanje nezavisnih kulturnih scena u društvima Jugoistočne Evrope i kreiranje mera za unapređenje njihovog položaja“ i „Socio-ekonomski status, uslovi rada i stilovi života zaposlenih /angažovanih u civilnom sektoru u kulturi u društvima Jugoistočne Evrope“.

No Comments

Post A Comment

Javni poziv umetnicima, radnicima i novinarima_Godišnji odmor

Beograd, 18.8.2017.

Javni poziv:

Doživotna sloboda: godišnji odmor za umetnike i radnike u kulturi

Zemunski mali umetnički centar ZMUC poziva umetnike i radnike u kulturi na godišnji odmor, dokolicu i lenčarenje u jednom od Alternativnih rezidencijalnih centara (ARC) u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Albaniji.

ZMUC će u periodu od 15.do 25.septembra 2017. godine organizovati radikalni odmor za deset „džabalebaroša“, koji uprkos opštem stanovištu da „samo uzimaju pare od države“, opstaju u uslovima ekonomske nesigurnosti, posledično sa sindromima „efekta sagorevanja“.

Program “Doživotna sloboda: godišnji odmor za umetnike i radnike u kulturi” fokusiraće se na radikalno pogoršanje položaja kulturnjaka, a samim tim i na njihove povećane potrebe za radikalnim odmorom.

Poželjna ciljna grupa su umetnici, kustosi, novinari redakcija za kulturu, zaposleni u institucijama kulture i akteri nezavisne kulturne scene, malo plaćeni, prekarni radnici bez redovnih primanja.

Polazeći od pretpostavke da su i umetnici ljudi, želimo da ohrabrimo institucionalne i vaninstitucionalne aktere u kulturi da se prijave i navedu OD ČEGA BI SE NAJRADIJE ODMORILI, bez griže savesti i uprkos trendovskoj glorifikaciji kulta rada.

Kandidate će kvalifikovati kvalitativni razlozi za odmor, a ne kvantitativni, jer ne cenimo posvećenost radu koja se graniči s perverzijom.

Zainteresovani treba da pošalju motivacione rečenice koje ih kvalifikuju za učesnike na zmuc@zmuc.org, ili na FB stranu Zmuc Radionica.

Zalažemo se za dokoličarnje, ali ne pasivno već dinamično.

Kako se umetnik odmara? Zašto se odmara? Intervju s umetnikom koji se odmara, performans – publika koja se sa umetnikom odmara itd, jesu pitanja kojima će biti problematizovano nepostojeće pravo na odmor. Dokumentovanje odmora, odnosno svi produkti umetnikovog „nerada“, biće korišćeni ubuduće u procesu zagovaranja prava na odmor.

Kratkoročni cilj programa je analiza toka procesa „odmora“ aktera na sceni kod kojih je prisutan sindrom „sagorevanja“, a dugoročni, zagovaranje institucije plaćenog godišnjeg odmora. U tu svrhu biće korišćene prijave kandidata, odnosno njihovi navedeni razlozi za odmor.

Prema rezultatima dva istraživanja* iz poslednje dve godine, koje je vodio dr Predrag Cvetičanin iz Centra za empirijske studije kulture Jugoistočne Evrope, više od polovine radnika u kulturi i umetnika nema predviđen godišnji odmor ili ga ni ne koristi.

U uzorku je bilo najviše članova nevladinih organizacija koje se bave kulturom (56%), potom samostalnih umetnika (23%), samostalnih kustosa i producenata (13%) i jedan broj saradnika nevladinih organizacija u kulturi (8%). Većina angažovanih (60%) nema definisano radno vreme, ali to ne znači da rade manje od uobičajenih 8 sati radnim danom, već upravo suprotno. Svega 5% nikada nije radilo prekovremeno (više od 8 sati dnevno), a 47% prekovremeno radi često ili uvek. Pored toga, u pokušaju da završe zaostale poslove, 30% anketiranih radi i noću, a skoro 60% često ili uvek radi i preko vikenda, dok više od 40% radi i za vreme predviđenih godišnjih odmora. A za ovaj prekovremeni rad nisu plaćeni nikad (63%) ili skoro nikad (11%).

Program se realizuje uz podršku MInistarstva kulture Srbije, a inspirisan je ocenom u pomenutom istraživanju da je u sektoru kulture na delu strukturalna diskriminacija. Nema ravnopravnosti koju propisuje zakon, a akteri nezavisne kulturne scene, sa malim i neredovnim primanjima, sa kratkoročnim ugovorima i nesigurnim uslovima rada, bez zdravstvenog i penzionog osiguranja, sa ogromnom produkcijom baziranom na bezdušnoj samoeksploataciji, a uprkos svemu tome, zadovoljni svojim poslom – predstavljaju idealne radnike neoliberalne ekonomije u tranzicionim društvima Jugoistočne Evrope.

Ovogodišnji radikalni odmor, na kom je svaki oblik rada zabranjen, deo je programa Mobilne rezidencije koji ZMUC, u saradnji s partnerima u Crnoj Gori i Albaniji, realizuje od 2013.godine.

Mrežu ARC čine privatni prostori, ateljei, kuće i stanovi čiji su vlasnici i sami umetnici, koordinatori centara, a koja je osnovana prošle godine u ARC „Dve babe“ (selo Babe, Srbija). Ako učesniic požele, moguć je i kolektivni godišnji odmor u ARC „Čelom u brdo“, u selu Čelobrdo u Crnoj Gori.

http://www.zmuc.org/home/mreza_arc_-_2017.html

http://www.zmuc.org/fotogalerija/mreza_arc_-_2017.html

*„Izlaz sa margine – istraživanje nezavisnih kulturnih scena u društvima Jugoistočne Evrope i kreiranje mera za unapređenje njihovog položaja“ i „Socio-ekonomski status, uslovi rada i stilovi života zaposlenih /angažovanih u civilnom sektoru u kulturi u društvima Jugoistočne Evrope“.

No Comments

Post A Comment