Karavukovo 002 / Hrvatska i Slovenija

Radovi učesnika drugog saziva kolonije u Karavukovu 2011. godine, posle izložbe u selu, postavljeni su u galeriji u Grožnjanu (Istra, Hrvatska) i Kopru (Istra, Slovenija). Naredne, 2012. godine kolonija u Karavukovu, kao i najava Mobilnih rezidencija, predstacljeni su u Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji.

No Comments

Post A Comment

Karavukovo 002 / Hrvatska i Slovenija

Radovi učesnika drugog saziva kolonije u Karavukovu 2011. godine, posle izložbe u selu, postavljeni su u galeriji u Grožnjanu (Istra, Hrvatska) i Kopru (Istra, Slovenija). Naredne, 2012. godine kolonija u Karavukovu, kao i najava Mobilnih rezidencija, predstacljeni su u Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji.

No Comments

Post A Comment