Moje selo ima remek delo / 2015

Moje selo ima remek delo, prema zamisli Dubravke Vranjanac i Gorana Denića.

Kako vetar duva – je aktivni land art objekat promenljivih dimenzija, instalacija od čelika, drveta i platna (minimalna dimenzija 2m x 3m maksimalna 4 x 10m), rađen prema osnovnoj zamisli umetnika Gorana Denića uz saradnju Vladimira dr. Jakšića i nastavnika Andrije Stefanovića – obojica privremeno raseljena lica sa Kosova.

Oko pentagonalne osnove koju čine čelične cevi visine cca 3m opisana je kružnica prečnika 2m (čelik ᵩ15mm) i kroz njih su provučeni drveni ramovi koji asociraju na tehniku šalovanja, primenjenu kod spomenika na Kosmaju. Ramovi su spajani lepljenjem u grupe po tri, blago rotiranih po centralnoj osi, sa unutrašnje strane povezani su na uglovima konopcem, provučenim kroz žičane omče.

Pomičnost, promenljivost dimenzija i akustični momenat dobijaju se bilo naduvavanjem improvizovane kupole pomoću vetra ili aktiviranjem uređaja za duvanje lišća. Naduvavanje kupole omogućuje instalaciji da „radi i diše“ pomiče se gore, dole i širi – kako vetar duva. Kupola podiže ramove koji stvaraju blagi zvuk udaranja drveta o drvo koji rezonira u formiranim drvenim kutijama koje zajedno čine asocijativnu vizuelnu celinu sa spomenikom na Kosmaju. Pokretljivost instalacije obezbeđena je montiranjem točkova u njenoj bazi kako bi se njenim lakim premeštanjem omogućilo svakom od sedamnaest sela opštine Sopot, da tokom određenog perioda ima remek delo, što je osnovna ideja projekta Zemunskog malog umetničkog centra.  

Skulptura Kako vetar duva izgledom asocira na jedan od pet identičnih elemenata spomenika Kosmajskom partizanskom odredu, (rad vajara Vojina Stojića).Tokom izrade skulpture i dalje analize osnovnog vizuelnog markera na koji se novi objekat referiše, pozajmljena je njegova pentagonalna osnova koja je u ovom slučaju upisana u krug.

No Comments

Post A Comment

Moje selo ima remek delo / 2015

Moje selo ima remek delo, prema zamisli Dubravke Vranjanac i Gorana Denića.

Kako vetar duva – je aktivni land art objekat promenljivih dimenzija, instalacija od čelika, drveta i platna (minimalna dimenzija 2m x 3m maksimalna 4 x 10m), rađen prema osnovnoj zamisli umetnika Gorana Denića uz saradnju Vladimira dr. Jakšića i nastavnika Andrije Stefanovića – obojica privremeno raseljena lica sa Kosova.

Oko pentagonalne osnove koju čine čelične cevi visine cca 3m opisana je kružnica prečnika 2m (čelik ᵩ15mm) i kroz njih su provučeni drveni ramovi koji asociraju na tehniku šalovanja, primenjenu kod spomenika na Kosmaju. Ramovi su spajani lepljenjem u grupe po tri, blago rotiranih po centralnoj osi, sa unutrašnje strane povezani su na uglovima konopcem, provučenim kroz žičane omče.

Pomičnost, promenljivost dimenzija i akustični momenat dobijaju se bilo naduvavanjem improvizovane kupole pomoću vetra ili aktiviranjem uređaja za duvanje lišća. Naduvavanje kupole omogućuje instalaciji da „radi i diše“ pomiče se gore, dole i širi – kako vetar duva. Kupola podiže ramove koji stvaraju blagi zvuk udaranja drveta o drvo koji rezonira u formiranim drvenim kutijama koje zajedno čine asocijativnu vizuelnu celinu sa spomenikom na Kosmaju. Pokretljivost instalacije obezbeđena je montiranjem točkova u njenoj bazi kako bi se njenim lakim premeštanjem omogućilo svakom od sedamnaest sela opštine Sopot, da tokom određenog perioda ima remek delo, što je osnovna ideja projekta Zemunskog malog umetničkog centra.  

Skulptura Kako vetar duva izgledom asocira na jedan od pet identičnih elemenata spomenika Kosmajskom partizanskom odredu, (rad vajara Vojina Stojića).Tokom izrade skulpture i dalje analize osnovnog vizuelnog markera na koji se novi objekat referiše, pozajmljena je njegova pentagonalna osnova koja je u ovom slučaju upisana u krug.

No Comments

Post A Comment