O ljepoti korupcije u Sarajevu

 

 

„O ljepoti korupcije“ govorilo se na predstavljanju Muzeja korupcije u Sarajevu 28.februara 2020.godine u alternativnom prostoru „Odron“.

Vizuelizacijom različitih koruptivnih praksi i uvođenjem publike u kreiranje novih sadržaja za posebna odeljenja Muzeja, nastavlja se serije radionica i istraživanja na temu korupcije vremena, podataka, ličnosti, kulture, jezika, institucije i podataka.   

Umetnički direktor Muzeja Goran Denić i Kasja Jerlagić, vizuelna umetnica iz Sarajeva, održali su radionicu sa studentima fakulteta u Sarajevu i Zenici, u okviru koje je „Ilustrovani vodič kroz korupciju za početnike“ bio osnova za raspravu o različitim društvenim fenomenima koji mogu biti posledica korupcije.   

Predstavljanje Muzeja korupcije u Sarajevu podržala je Fondacija za otvoreno društvo, Srbija, u okviru programa  “Regionalni centri kreativnosti“, koji se realizuje u saradnji sa Centrom za umetnički aktivizam u SAD (Centre for Art Activisam, C4AA).

 

28.2.2020.

No Comments

Post A Comment

O ljepoti korupcije u Sarajevu

 

 

„O ljepoti korupcije“ govorilo se na predstavljanju Muzeja korupcije u Sarajevu 28.februara 2020.godine u alternativnom prostoru „Odron“.

Vizuelizacijom različitih koruptivnih praksi i uvođenjem publike u kreiranje novih sadržaja za posebna odeljenja Muzeja, nastavlja se serije radionica i istraživanja na temu korupcije vremena, podataka, ličnosti, kulture, jezika, institucije i podataka.   

Umetnički direktor Muzeja Goran Denić i Kasja Jerlagić, vizuelna umetnica iz Sarajeva, održali su radionicu sa studentima fakulteta u Sarajevu i Zenici, u okviru koje je „Ilustrovani vodič kroz korupciju za početnike“ bio osnova za raspravu o različitim društvenim fenomenima koji mogu biti posledica korupcije.   

Predstavljanje Muzeja korupcije u Sarajevu podržala je Fondacija za otvoreno društvo, Srbija, u okviru programa  “Regionalni centri kreativnosti“, koji se realizuje u saradnji sa Centrom za umetnički aktivizam u SAD (Centre for Art Activisam, C4AA).

 

28.2.2020.

No Comments

Post A Comment