Osnovana Mreža ARC / Babe 2016

Regionalna Mreža Alternativnih rezidencijalnih centara (ARC), nezavisnih kreativnih punktova za eksperimentalne boravke i rad domaćih i stranih umetnika i kulturnih radnika, osnovana je na devetoj Mobilnoj rezidenciji, koja je održana od 5. do 20. jula 2016. u selu Babe.    

Svrha ARC-a su: produkcije, edukacije i istraživanja u polju savremene umetnosti i kulture sa ciljem da podstakne i omogući mobilnost umetnika na Balkanu.

Mrežu čine ateljei, stanovi i kuće koje pojedinci i, sami umetnici u različitim medijima, otvaraju za rezidencijalni boravak i rad umetnika i radnika u kulturi iz regiona i inostranstva. ZMUC je 2015. godine mapirao takva mesta od Slovenije do Albanije.

Cilj Mreže ARC je da, pretvarajući privatne prostore u mesta za javno delovanje, kroz umetnost grade zajednicu, investiraju u znanje i suprostave se tendenciji prisvajanja javne imovine i privatizovanja javnih resursa. Takvim delovanjem mreža posreduje solidarnost među akterima kulturne i šire društvene scene.

Ideja Mreže je da se kroz najmanje jedan zajednički projekat tokom godine, kroz stalni koordinisani rad i kooperativno delovanje, stimuliše mobilnost i solidarnost između članica mreže i drugih aktera u kulturi.

Održivost Mreže ARC postiže se diverzifikacijom budžeta, iz projekata, sopstvenom produkcijom i plaćanjem redovnih troškova rezidenata. U prvoj fazi funkcionisanja biće objavljen javni poziv za rezidente koji će biti birani prema predlogu projekta za boravak i rad u nekom od centara.

Osnivanjem Mreže, projekat “Mobilne rezidencije” se širi iz Srbije, Crne Gore i Albanije na Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu. 

Mobilne rezidencije su međunarodni projekat koji se, osnivanjem Mreže, iz Srbije, Crne Gore i Albanije, širi na Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.

Osnivači Mreže ARC su: Vesna Tašić i Goran Denić (ARC Babe, ZMUC, Srbija), Eugen Borkovsky (ARC Grožnjan, Hrvatska), Nemanja Čađo (Grupa vizuelnih umetnika Tač.ka, Prijedor, BiH), Senka Trivunac (ARC Valjevo, PUH, Srbija), Renata Rijavec (ARC Štoj, Crna Gora), Đorđe Gregović (ARC Buljarica, Za Druga, Crna Gora), Valentina Koča (ARC Drač, Zeta Centar, Albanija), Jovan Babić (ARC Vukićevica, Srbija), Srđan Tunić (Artikal, Beograd, Srbija), Rene Rusjan i Boštjan Potokar (Kulturno društvo Galerija GT, Ljubljana, Slovenija).

Osnivački akt Mreže ARC, potpisan 19.jula 2016 u Centru za kulturu Sopot:

 OSNIVAČKI AKT

*Mrežu Alternativnih rezidencijalnih centara – ARC čini platforma nezavisnih kreativnih punktova za eksperimentalne boravke i rad domaćih i stranih umetnika i kulturnih radnika, radi produkcije, edukacije i istraživanja u polju savremene umetnosti i kulture.

*Ideja mreže je da kroz najmanje jedan zajednički projekat tokom godine, kroz stalni koordinisani rad i kooperativno delovanje, stimuliše mobilnost i solidarnost između članica mreže i drugih aktera u kulturi.

*Inicirajući nove umetničke zajednice i strategije, Mreža ARC svojim javnim delovanjem razvija alternativne kulturne modele.

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment