Povodom dalje zloupotrebe Muzeja korupcije

 

Saopštenje_ZMUC_26.april 2018.

Centar za građansko obrazovanje (CGO) nastavlja da skriva podatke o plagiranju projekta „Muzej korupcije“ Zemunskog malog umetničkog centra – ZMUC izmedju ostalog i time što je uložio prigovor Generalnom direktoratu Evropske komisije (EK) za susedstvo i proširenje na zahtev za obelodanjivanjem dokumenata „Smjestimo korupciju u muzej!“ za koji je dobio grant. Kako je naznačeno u odgovoru Generalnog direktorata EK na zahtev ZMUC-a, primalac granta uložio je prigovor zbog „zaštite komercijalnog interesa uključujući i intelektualnu svojinu“. Da bi osvojio grant EK, CGO je plagirao, zlupotrebio i banalizovao ZMUC-ov projekat „Muzej korupcije“, a daljim skrivanjem podataka, pored toga što diskredituje ulogu civilnog društva, omalovažava i zainteresovanost građana za rešavanje problema u vezi sa korupcijom. Kopirajući najatraktivnije delove ZMUC-ovog projekta „Muzej korupcije“, koji je sredstavima EU prethodno finansiran u Budvi, CGO  dovodi u zabludu kako građane Crne Gore, tako i Delegaciju EU u Crnoj Gori i samu EK. ZMUC će, prema proceduri EK, obrazložiti u svom zahtevu da dostupnost dokumentacije projekta koji je finansiran javnim sredstavima jeste javni interes i neće odustati od odbrane integriteta „Muzeja korupcije“. Zašto CGO uošte smešta korupciju u Muzej? Nikada nisu dali odgovor na to pitanje zato što je jedini mogući odgovor koncept ZMUC-ovog Muzeja korupcije, dok je naslov projekta direktno preuzet iz autorskog umetničkog rada, verujemo, bez navođenja izvora u aplikaciji.

 

Prema najavama izvršne direktorke CGO Daliborke Uljarević i buduće kustoskinje istoimenog muzeja predvidjenog u okviru projekta „Smjestimo korupciju u muzej!“, pravnice Ane Nenezić, u taj muzej-depo biće smešteni rezultati ranijih visokobudžetnih antikoruptivnih projekata CGO.

 

Logično bi bilo, medjutim, da CGO svoja dosadašnja antikoruptivna pregnuća smesti u Muzej antikorupcije. Jer, osim što se na ovaj način zbunjuje javnost, budući da Muzej korupcije ZMUC u različitim formama realizuje od 2016, dovode se u zabludu partneri i saradnici na projektu, Ministarstvo javne uprave i Agencija za sprečavanje korupcije, kao i Vrhovno državno tužilaštvo, sa kojim CGO takođe sarađuje.

Da paradoksima u radu CGO nema kraja, pokazuje i plagiranje umetničkog projekta u vreme kada se CGO bori protiv pagijata u obrazovanju.

 

Ako bi se u brošuri “Akademska čast na crnogorski način – plagijati u Crnoj Gori i njihovo (ne)procesuiranje”, “akademska čast” zamenila “građanskom”, CGO bi imao sve argumente da tuži samog sebe za plagijat.

Krađu umetničkog koncepta u antikoruptivnom projektu, a potom i njegovu banalizaciju, ZMUC je obradio u najnovijem eksponatu – Smjestimo CGO u Muzej korupcije! – koji će biti sastavni deo prezentacije Muzeja korupcije na Advocate Europe u Kijevu od 25. do 29. aprila 2018.

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Povodom dalje zloupotrebe Muzeja korupcije

 

Saopštenje_ZMUC_26.april 2018.

Centar za građansko obrazovanje (CGO) nastavlja da skriva podatke o plagiranju projekta „Muzej korupcije“ Zemunskog malog umetničkog centra – ZMUC izmedju ostalog i time što je uložio prigovor Generalnom direktoratu Evropske komisije (EK) za susedstvo i proširenje na zahtev za obelodanjivanjem dokumenata „Smjestimo korupciju u muzej!“ za koji je dobio grant. Kako je naznačeno u odgovoru Generalnog direktorata EK na zahtev ZMUC-a, primalac granta uložio je prigovor zbog „zaštite komercijalnog interesa uključujući i intelektualnu svojinu“. Da bi osvojio grant EK, CGO je plagirao, zlupotrebio i banalizovao ZMUC-ov projekat „Muzej korupcije“, a daljim skrivanjem podataka, pored toga što diskredituje ulogu civilnog društva, omalovažava i zainteresovanost građana za rešavanje problema u vezi sa korupcijom. Kopirajući najatraktivnije delove ZMUC-ovog projekta „Muzej korupcije“, koji je sredstavima EU prethodno finansiran u Budvi, CGO  dovodi u zabludu kako građane Crne Gore, tako i Delegaciju EU u Crnoj Gori i samu EK. ZMUC će, prema proceduri EK, obrazložiti u svom zahtevu da dostupnost dokumentacije projekta koji je finansiran javnim sredstavima jeste javni interes i neće odustati od odbrane integriteta „Muzeja korupcije“. Zašto CGO uošte smešta korupciju u Muzej? Nikada nisu dali odgovor na to pitanje zato što je jedini mogući odgovor koncept ZMUC-ovog Muzeja korupcije, dok je naslov projekta direktno preuzet iz autorskog umetničkog rada, verujemo, bez navođenja izvora u aplikaciji.

 

Prema najavama izvršne direktorke CGO Daliborke Uljarević i buduće kustoskinje istoimenog muzeja predvidjenog u okviru projekta „Smjestimo korupciju u muzej!“, pravnice Ane Nenezić, u taj muzej-depo biće smešteni rezultati ranijih visokobudžetnih antikoruptivnih projekata CGO.

 

Logično bi bilo, medjutim, da CGO svoja dosadašnja antikoruptivna pregnuća smesti u Muzej antikorupcije. Jer, osim što se na ovaj način zbunjuje javnost, budući da Muzej korupcije ZMUC u različitim formama realizuje od 2016, dovode se u zabludu partneri i saradnici na projektu, Ministarstvo javne uprave i Agencija za sprečavanje korupcije, kao i Vrhovno državno tužilaštvo, sa kojim CGO takođe sarađuje.

Da paradoksima u radu CGO nema kraja, pokazuje i plagiranje umetničkog projekta u vreme kada se CGO bori protiv pagijata u obrazovanju.

 

Ako bi se u brošuri “Akademska čast na crnogorski način – plagijati u Crnoj Gori i njihovo (ne)procesuiranje”, “akademska čast” zamenila “građanskom”, CGO bi imao sve argumente da tuži samog sebe za plagijat.

Krađu umetničkog koncepta u antikoruptivnom projektu, a potom i njegovu banalizaciju, ZMUC je obradio u najnovijem eksponatu – Smjestimo CGO u Muzej korupcije! – koji će biti sastavni deo prezentacije Muzeja korupcije na Advocate Europe u Kijevu od 25. do 29. aprila 2018.

 

 

 

No Comments

Post A Comment