Zašto da Ne u EU

Mitovi, očekivanja, strahovanja i dileme kulturne scene u Srbiji u vezi sa priključenjem Evropskoj uniji - tema su serije video intervjua koje ZMUC i SEEcult.org realizuju sa akterima sektora kulture u okviru projekta “Zašto DA NE u EU?” Sagovornici su i evroentuzijasti, i evroskeptici, i neopredeljeni - kako sa institucionalne, tako i sa nezavisne scene.

Akteri kulturne scene iznose stavove o EU u jeku izbegličke krize koja je podelila i same zemlje članice EU, dovela do novih zidova na Balkanu i iznela na videlo krhkost “evropskih vrednosti” – ukoliko i one nisu samo mit.

Dok Srbija čeka zeleno svetlo Brisela za početak pregovora o pojedinačnim poglavljima, kultura ponovo ostaje u zapećku. Između ostalog, kultura nije obuhvaćena nijednim od poglavlja, jer EU i nema jedinstvenu regulativu i kulturnu politiku. Stoga nema ni monitoringa stanja u kulturi u zemljama kandidatima, a ono se već godinama pogoršava u svim zemljama Zapadnog Balkana.

Odsustvo godinama najavljivane Strategije razvoja kulture u Srbiji, selektivna primena zakona i povremene mere kulturne politike koje unapređuju stanje pojedinih oblasti kulture, ali ne uzimaju u obzir sve aktere koji rade u opštem javnom interesu, takođe doprinose neizvesnosti u pogledu budućnosti sektora kulture, razvijajući i strahove i nerealna očekivanja od pristupanja EU. Tome doprinosi i činjenica da EU, iako nema zajedničku kulturnu politiku, jača koncept tržišne održivosti kulture i kreativnih industrija, smanjujući budžet za sufinansiranje neprofitnih projekata i programa.

Projekat “Zašto DA NE u EU?” podrazumeva seriju video intervjua sa odabranim akterima kulturne scene, koji će poslužiti za mapiranje mitova o EU i dalje istraživanje radi publikovanja serije analitičkih tekstova, koji će doprineti stvaranju jasnije slike i mobilizacije radi zagovaranja i zajedničkih aktivnosti neophodnih za adekvatnu pripremu sektora kulture za najavljeno ubrzanje procesa evropskih integracija Srbije u doglednoj budućnosti.

Među prvim sagovornicima su Radoslav Zelenović, dugogodisnji direktor Jugoslovenske kinoteke,  Darka Radosavljević, direktorka Remonta - nezavisne umetničke asocijacije, Zoran Ćirjaković, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu i  Dimitrije Vojnov, filmski scenarista.

Pozivamo sve da se priključe raspravi u okviru Facebook strane projekta “Zašto DA NE u EU?”, a argumentovane komentare uzećemo u obzir prilikom daljeg istraživanja i analize.

Projekat "Zašto DA NE u EU?" podržala je Kancelarija Vlade Srbije za evropske integracije.

ZMUC & SEEcult.org

 

Zašto DA NE u EU?01/01/2007

No Comments

Post A Comment