Zemunski XIX međunarodni salon karikature

Zemunski XIX međunarodni salon karikature, kojim je obeležena stogodišnjica početka Prvog svetskog rata, otvoren je 6. juna u galeriji Stara Kapetanija u Zemunu. U realizaciji su učestvovali izdavačka kuća TRAG (Branko Najhold i Bojana Ivanović) i ZMUC, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Radovi su stigli iz 71 države sa svih kontinenata. Poseban segment izložbe predstavljalo je 60 autentičnih karikatura iz vremena Prvog svetskog rata, koje oslikavaju tadašnju ratnu propagandu na obe zaraćene strane. Postavka je obišla više gradova u Srbiji, a prikazana je i Crnoj Gori (“Crvena komuna”, Petrovac) i Makedoniji (Damar, Skoplje).

Prema navodima osnivača Zemunskog salona karikature Branka Najholda, od nastanka čovečanstva nije bilo godine bez ratnih sukoba, a što je čovek postajao civilizovaniji, ratovi su bili strašniji. U XX veku, koji je s jedne strane bio vek do tada neviđenog tehnološkog i tehničkog progresa, u dva navrata ceo svet je zaratio, svrstavajući se na jednu od dve protivničke strane. “Od početka prvog globalnog sukoba u istoriji čovečanstva navršio se čitav vek. Rat koji je počeo 28. jula 1914. godine okončan je posle više od četiri godine (1.586 dana) prekidom neprijateljstava 11. novembra 1918. godine. Rezultati rata bili su stravični. Od 65 miliona ljudi stavljenih pod oružje na obe strane, život ih je izgubilo 8,7 miliona, uz još milione ratnih invalida. Tu treba dodati i žrtve među civilnim stanovništvom, čiji je uzrok smrti bio u neposrednoj vezi sa ratnim operacijama, a koje se takođe mere milionima. Rat je progutao i ogromna materijalna dobra, a ratni troškovi iznosili su stotine milijardi francuskih franaka. Svet se, međutim, nije opametio i samo dve decenije po okončanju Velikog rata izbio je novi globalni sukob, još strašniji i krvaviji. Po njegovom okončanju Veliki rat je dobio novo ime – Prvi svetski rat.”02/01/2014

No Comments

Post A Comment