Puna kuća / podprojekat Arhitektonske kolonije 2013 / Mobilne rezidencije CG

P U N A   K U Ć A, Đorđe V. Gregović

 PUNA KUĆA je izraz koji u sebi sadrži povišeni simbolički glas, neku vrstu antropološke semantike i blagostanja, ali i raznovrsnost, brojnost, očuvanje, plodnost, zbijenost, sreću. Ali, zar stotinama puta nijesmo čuli za punu kuću đece ili punu kuću čeljadi? O soldima i punoj kamari para da i ne govorimo. O punom srcu, isto.

Zamisao jedne pune kuće su boje, riječi, zvuci, cika i odjeci, baš kao što je i san poslije svega, i nerakidiva veza sa prostorom koji okružuje kuću, koji prolazi kroz kuću da se zauvijek ljube…

Sa projektom PUNA KUĆA željeli smo ponovo oživjeti ideju razmišljanja o tradicionalnom paštrovskom selu, ponegdje samo u duhu specifične lokalne arhitekture sa bogatstvom detalja i značenja, a ponegdje u smislu akcije/transformacije postojećih objekata u potpuno novi sadržaj. Hoćemo da ovaj projekat ponudi ideju, višeslojnost, više pravaca u promišljanju kako će u nekoj skorijoj budućnosti izgledati život u tim sredinama izmaknutim iz urbanih centara (Budva, Petrovac, Sv.Stefan). Projektom PUNA KUĆA želimo makar djelimično renovirati poimanje tradicionalnih sela, jer tu se krije dobar potencijal za diskurs, za prekid kontinuiteta sa dosadašnjom praksom, naravno tamo gdje je još uvijek moguće očuvati autentično jezgro pred naletom novih investitora, skorojevića i otimača prirodnog blaga i resursa.

Tokom trajanja kolonije u Reževićima među učesnicima sprovedena je anketa s kojom smo željeli dobiti direktne utiske učesnika o ambijentu u kojem se boravi i radi. Anketa je podijeljena na 2 cjeline – u prvoj cjelini nazvanoj Rečnik i asocijacije, željeli smo kroz relaksiran pokušaj tumačenja arhaičnih riječi dobiti reakciju učesnika na tradicionalno, potisnuto ali vrlo bogato nasleđe. Arhitektura i tradicionalno je druga cjelina u realizovanoj anketi i daje primarnu percepciju učesnika u pogledu arhitektonskih i urbanih karaktera paštrovskih sela, kao i tradicionalnih vrijednosti tih sredina u sadašnjim okolnostima…

 

 

No Comments

Post A Comment