Rezidencija u Karavukovu / 2010.

Rezidencija Karavukovo, od 20. do 30. juna 2010.

To je prva rezidencija multimedijalnog karaktera, sa učesnicima iz regiona i orijentisana na zajednički umetnički produkt, uslovljen mestom na kom je realizovana. Od tog događaja, umetničke kolonije, kao vid organizovane umetničke produkcije, čija je tradicija u Srbiji veoma izražena ali forma često nije u skladu s potrebama savremene umetnosti, ulaze u fokus rada ZMUC – a.

Koloniju u bačkom selu Karavukovo inicirao je Suad Kumbarić, vlasnik fabrike za preradu semena Castrix, a autor koncepta je Goran Denić, vajar i umetnički direktor ZMUC -a. 

Radovi svih umetnika referisali su na samo Karavukovo i na napuštenu ckvu vojvođanskih Nemaca, Crkvu Sv.Martina Biskupa, devastiranu u momentu kad je kolonija počela i privedenu umetničkoj nameni, uz pomoć meštana, za završnu izložbu.

Završna izložba je održana u samoj crkvi, u čijoj su realizaciji meštani direktno učestvovali, a postavka se selila u više izložbenih prostora (ZMUC/Zemun, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković/ Beograd, Art klinika/ Novi Sad).

Kolekcija – fabrika Castrix, začetak umetničke kolekcije

Saradnja – OŠ Bora Stanković, RTV Odžaci, Udruženje žena Koštana, fabrički radnici, preporuke za učesnike (DPZN Kopar, Slovenija) i Art radionica Lazareti (Dubrovnik, Hrvatska)

Prvi saziv 2010:

Ana Krstić, vajarka (Valjevo, Srbija)

Daniela Fulgosi, grafičarka (Zemun, Srbija)

Ivana Vidić, grafičarka (Beograd, Srbija)

Goran Orge Nikolić, dizajner zvuka (Beograd, Srbija)

Marko Mamuzić, filmski režiser (Beograd, Srbija)

Darko Cvetanović, fotograf (Sarajevo, BIH)

Marija Kauzlarić, multimedija (Beograd, Srbija)

Dragana Nikoletić, reciklaža (Beograd, Srbija)

Marko Kovačič, vajar (Ljubljana, Slovenija)

Pasko Burđelez, performer (Dubrovnik, Hrvatska)

Sonja Radaković, studentkinja slikarstva (Novi Sad, Srbija)

Goran Denić, vajar (Beograd, Srbija)

 

 

No Comments

Post A Comment

Rezidencija u Karavukovu / 2010.

Rezidencija Karavukovo, od 20. do 30. juna 2010.

To je prva rezidencija multimedijalnog karaktera, sa učesnicima iz regiona i orijentisana na zajednički umetnički produkt, uslovljen mestom na kom je realizovana. Od tog događaja, umetničke kolonije, kao vid organizovane umetničke produkcije, čija je tradicija u Srbiji veoma izražena ali forma često nije u skladu s potrebama savremene umetnosti, ulaze u fokus rada ZMUC – a.

Koloniju u bačkom selu Karavukovo inicirao je Suad Kumbarić, vlasnik fabrike za preradu semena Castrix, a autor koncepta je Goran Denić, vajar i umetnički direktor ZMUC -a. 

Radovi svih umetnika referisali su na samo Karavukovo i na napuštenu ckvu vojvođanskih Nemaca, Crkvu Sv.Martina Biskupa, devastiranu u momentu kad je kolonija počela i privedenu umetničkoj nameni, uz pomoć meštana, za završnu izložbu.

Završna izložba je održana u samoj crkvi, u čijoj su realizaciji meštani direktno učestvovali, a postavka se selila u više izložbenih prostora (ZMUC/Zemun, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković/ Beograd, Art klinika/ Novi Sad).

Kolekcija – fabrika Castrix, začetak umetničke kolekcije

Saradnja – OŠ Bora Stanković, RTV Odžaci, Udruženje žena Koštana, fabrički radnici, preporuke za učesnike (DPZN Kopar, Slovenija) i Art radionica Lazareti (Dubrovnik, Hrvatska)

Prvi saziv 2010:

Ana Krstić, vajarka (Valjevo, Srbija)

Daniela Fulgosi, grafičarka (Zemun, Srbija)

Ivana Vidić, grafičarka (Beograd, Srbija)

Goran Orge Nikolić, dizajner zvuka (Beograd, Srbija)

Marko Mamuzić, filmski režiser (Beograd, Srbija)

Darko Cvetanović, fotograf (Sarajevo, BIH)

Marija Kauzlarić, multimedija (Beograd, Srbija)

Dragana Nikoletić, reciklaža (Beograd, Srbija)

Marko Kovačič, vajar (Ljubljana, Slovenija)

Pasko Burđelez, performer (Dubrovnik, Hrvatska)

Sonja Radaković, studentkinja slikarstva (Novi Sad, Srbija)

Goran Denić, vajar (Beograd, Srbija)

 

 

No Comments

Post A Comment