Tajanstveni ručak / 2015

Tajanstveni ručak. Serija razgovora sa izabranim gostom, ili gostima, i uz specijalitete “Lige izuzetnih gurmana”, započeta u januaru 2015. godine. Veoma brzo se pretvorila u razvijanje samo jedne strategije – tranzicije ZMUC-a iz pozicije “salonskog komuniste” u “salonskog kapitalistu”.
Razgovori su vođeni s Pavlom Ćosićem (8.januara) i Urošem Đurićem (16.januara), da bi kulminirali odlukom o napuštanju prostora ZMUC – a u Zemunu i traženju novog prostora s Karkatag kolektivom.
Zatim je upriličena “veridba” a Karkatagom, kojoj su prisustvovali Emil Holcer, direktor razvoja ZMUC -a, Marko Mamuzić, režiser, kao i Aleksandar Gliksman, nezavisni posmatrač.
Objavljujemo deo razgovora vođenog s Pavlom Ćosićem, predsednikom UO ZMUC – a:
Pavle: Pozvali ste me u četvrtak u četiri na Tajni ručak, a trebalo je da mi kažete da dođem u četvrtak u četiri da me malo mučite.
Denić: Onda ne bi došao.
Vesna: To će nam biti koncept.
Pavle: Bolje Tajanstveni ručak, Tajni aludira na Tajnu večeru. I šta, treba da me ubijete na kraju?
Vesna: Bolje Tajanstveni, toliko tajanstveni da možemo da radimo šta hoćemo, da menjamo koncept kad i kako hoćemo.
Denić: Da li da budemo salonski komunisti kao i do sada?
Vesna: Ili da budemo salonski kapitalisti?
Pavle: Takav ne postoji.
Denić: Možda neko treba da ga izmisli?
Vesna: Možda mi treba da ga izmislimo.
Pavle: Salonski kapitalizam. Šta je to? Gistro kapitalisti a u stvari totalni gubitnici. Salonski kapitalisti između dve šljake.
Denić: U društvu salonskih kapitalista. Kakav bi logo bio?
Pavle: Salonskim kapitalizmom možemo da zapušimo usta svima. To je parodija na sve. Šta mi radimo? Pričamo o tome kako ćemo da zaradimo pare a znamo da nikada nećemo.
Denić: Pavle, nisi ti džabe predsednik UO ove multinacinalne kompanije.
Pavle: Bez šou biznisa nema nikakvog smisla…

No Comments

Post A Comment