Trouglovanje / 2015

Regionalna razmena umetnika (Srbija, Crna Gora, Albanija) – 3 kustosa x 3 umetnika x 3 grada

Triangulacija ili trouglovanje je rezidencijalni boravak umetnika u tri različita regionalna grada, tokom kojeg oni uspostavljaju blisku saradnju sa jednim lokalnim kustosom i umetnikom. U situaciji koju projekat Trouglovanje uspostavlja, pretpostavljena dva ugla zastupaju domaćini izložbe kustos i umetnik, a time određuju poziciju gostujućeg umetnika. Odnosi se bitno usložnjavaju uzvratnim gostovanjem.

Projekat je inspirisan pojmom triangulacije, preuzetim iz psihologije. On podrazumeva prevazilaženje barijera, na način da se komunikacija ostvaruje preko treće osobe, a sa ciljem stvaranja nepredvidive dinamike. Trouglovanje uvođenjem treće osobe u lokalnu, poznatu i definisanu sredinu utiče na otvaranje novih pitanja i savremenih tema. Trouglovanje daje nov sadržaj i značenje toj komunikaciji, a samim tim deluje kao platforma za realizovanje savremenih umetničkih izraza. Konkuretnost koja se ostvaruje uvođenjem trećeg člana, doprinosi raznolikosti sadržaja finalne prezentacije – izložbe, jer se oslanja na različite izvore inspiracije.

Tehnički posmatrano, projekat se ostvaruje u tri regionalna grada (Beograd, Tirana, Podgorica) u tri države (Srbija, Crna Gora, Albanija), u saradnji tri organizacije sa tri kustosa i tri umetnika (naknadno selektovana).

Ovaj projekat stimuliše i i lokalnu i regionalnu saradnju umetnika i kustosa, ali deluje i kao alternativna i nepredvidiva mreža u kojoj uvođenje trećeg člana može konceptualno osnažiti dvosmernu saradnju koja često deluje hermetički.

 Takođe, projekat podrazumeva i nastavak saradnje organizacija iz Srbije, Crne Gore i Albanije koje sarađuju već treću godinu u okviru višegodišnjeg projekta Mobilne rezidencije.

Projekat prati finalni događaj u svakom od navedenih centara, u formatu izložbe ili prezentacije.

Projekat prati i vizuelna grafika koja odgovara simbolu trougla i uz pomoć koje se mapira dinamika Trouglovanja.

Projekat podržava Ministarstvo kulture Republike Srbije.

 

No Comments

Post A Comment

Trouglovanje / 2015

Regionalna razmena umetnika (Srbija, Crna Gora, Albanija) – 3 kustosa x 3 umetnika x 3 grada

Triangulacija ili trouglovanje je rezidencijalni boravak umetnika u tri različita regionalna grada, tokom kojeg oni uspostavljaju blisku saradnju sa jednim lokalnim kustosom i umetnikom. U situaciji koju projekat Trouglovanje uspostavlja, pretpostavljena dva ugla zastupaju domaćini izložbe kustos i umetnik, a time određuju poziciju gostujućeg umetnika. Odnosi se bitno usložnjavaju uzvratnim gostovanjem.

Projekat je inspirisan pojmom triangulacije, preuzetim iz psihologije. On podrazumeva prevazilaženje barijera, na način da se komunikacija ostvaruje preko treće osobe, a sa ciljem stvaranja nepredvidive dinamike. Trouglovanje uvođenjem treće osobe u lokalnu, poznatu i definisanu sredinu utiče na otvaranje novih pitanja i savremenih tema. Trouglovanje daje nov sadržaj i značenje toj komunikaciji, a samim tim deluje kao platforma za realizovanje savremenih umetničkih izraza. Konkuretnost koja se ostvaruje uvođenjem trećeg člana, doprinosi raznolikosti sadržaja finalne prezentacije – izložbe, jer se oslanja na različite izvore inspiracije.

Tehnički posmatrano, projekat se ostvaruje u tri regionalna grada (Beograd, Tirana, Podgorica) u tri države (Srbija, Crna Gora, Albanija), u saradnji tri organizacije sa tri kustosa i tri umetnika (naknadno selektovana).

Ovaj projekat stimuliše i i lokalnu i regionalnu saradnju umetnika i kustosa, ali deluje i kao alternativna i nepredvidiva mreža u kojoj uvođenje trećeg člana može konceptualno osnažiti dvosmernu saradnju koja često deluje hermetički.

 Takođe, projekat podrazumeva i nastavak saradnje organizacija iz Srbije, Crne Gore i Albanije koje sarađuju već treću godinu u okviru višegodišnjeg projekta Mobilne rezidencije.

Projekat prati finalni događaj u svakom od navedenih centara, u formatu izložbe ili prezentacije.

Projekat prati i vizuelna grafika koja odgovara simbolu trougla i uz pomoć koje se mapira dinamika Trouglovanja.

Projekat podržava Ministarstvo kulture Republike Srbije.

 

No Comments

Post A Comment