Učimo se veštinama

Tokom 2012. i 2013. godine ZMUC okuplja mlade učitelje, mahom učenike  i profesore Tehnoarta, koji u nekoliko navrata rade s decom lake mentalne ometenosti i različitog stepena autizma – đacima OŠ Sava Jovanović Sirogojno u Zemunu. Uči se glina, gitara, graffti, izrada nakita, crtanje, vajanje.

Podrška: Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu Beograda.

Za realizaciju radionica Učimo se veštinama, Zmuc je nagrađen Zvezdom Beograda.

No Comments

Post A Comment

Učimo se veštinama

Tokom 2012. i 2013. godine ZMUC okuplja mlade učitelje, mahom učenike  i profesore Tehnoarta, koji u nekoliko navrata rade s decom lake mentalne ometenosti i različitog stepena autizma – đacima OŠ Sava Jovanović Sirogojno u Zemunu. Uči se glina, gitara, graffti, izrada nakita, crtanje, vajanje.

Podrška: Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu Beograda.

Za realizaciju radionica Učimo se veštinama, Zmuc je nagrađen Zvezdom Beograda.

No Comments

Post A Comment