Javni poziv umetnicima, radnicima i novinarima_Godišnji odmor

image

        Beograd, 18.8.2017. Javni poziv: Doživotna sloboda: godišnji odmor za umetnike i radnike u kulturi Zemunski mali umetnički centar ZMUC poziva umetnike i radnike u kulturi na godišnji odmor, dokolicu i lenčarenje u jednom od Alternativnih ...Prijatelji ZMUC-a

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

Kontakt

ARC ART LEVANT
Buljarica, Crna Gora
Koordinator: Đorđe V. Gregović
Informacije:
ARC TIKVARNICA
Vukićevica, Srbija
Koordinator: Jovan Babić Foske
Informacije:
ARC OGLEDNO POLJE
Štoj, Crna Gora
Koordinatorka: Renata Rijavec
Informacije:
ARC KUĆA BORKOVSKY
Grožnjan, Istra, Hrvatska
Koordinator: Eugen Borkovski
Informacije:
ARC SUPERMARIO
Drač, Albanija
Koordinatorka: Valentina Koča
Informacije:
ARC DONJI STOLIV
Boka Kotorska, Crna Gora
Koordinatorka: Marina Todorović Kastelec
Informacije:
ARC KOKINA KUĆA
Valjevo, selo Bujačić
Koordinatorka: Senka Trivunac
Informacije:
ARC DVE BABE
Babe, Srbija
Koordinatorka: Vesna Tašić
Informacije: