Smjestimo CGO u Muzej korupcije!

image

  Zemunski mali umetnički centar - ZMUC iz Beograda i autorski tim “Muzeja korupcije” (MK), skreće pažnju javnosti na slučaj zloupotrebe originalnog koncepta tog projekta od strane Centra za građansko obrazovanje (CGO) u Podgorici, kojem posvećuje novi eksponat “Selfie ...Prijatelji ZMUC-a

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

Kontakt

ARC ART LEVANT
Buljarica, Crna Gora
Koordinator: Đorđe V. Gregović
Informacije:
ARC TIKVARNICA
Vukićevica, Srbija
Koordinator: Jovan Babić Foske
Informacije:
ARC OGLEDNO POLJE
Štoj, Crna Gora
Koordinatorka: Renata Rijavec
Informacije:
ARC KUĆA BORKOVSKY
Grožnjan, Istra, Hrvatska
Koordinator: Eugen Borkovski
Informacije:
ARC SUPERMARIO
Drač, Albanija
Koordinatorka: Valentina Koča
Informacije:
ARC DONJI STOLIV
Boka Kotorska, Crna Gora
Koordinatorka: Marina Todorović Kastelec
Informacije:
ARC KOKINA KUĆA
Valjevo, selo Bujačić
Koordinatorka: Senka Trivunac
Informacije:
ARC DVE BABE
Babe, Srbija
Koordinatorka: Vesna Tašić
Informacije: